IVF-behandlingspriser i Tyrkiet

IVF-behandlingspriser i Tyrkiet

For at folk, der ikke kan få børn med naturlige metoder, kan få børn, IVF behandling anvendes. In vitro fertilisering er en assisteret reproduktionsteknik. Par, der ikke kan få børn på grund af nogle sygdomme som høj alder, infertilitet af ukendt årsag, infektion hos kvinder, lavt sædtal hos mænd, rørobstruktion hos kvinder, fedme kan få børn med denne metode. Vi vil oplyse dig om IVF-behandling, som giver par, der ikke kan få børn, at opleve denne følelse.

I dag er det blandt de mest foretrukne infertilitetsbehandlinger. test-tube baby behandling er i højsædet. I denne behandlingsmetode samles mandlige og kvindelige kønsceller i et laboratoriemiljø. Befrugtede æg i et laboratoriemiljø placeres i moderens livmoder. På den måde øges chancen for at få børn med den kunstige befrugtningsteknik.

For at udføre IVF-behandling udføres operationer ved at indsamle æg, som er kvindelige kønsceller, og sæd, som er mandlige kønsceller, under visse forhold. Efter befrugtningen er afsluttet på en sund måde, vil ægget begynde delingsprocessen. På dette stadium, efter at det befrugtede æg forventes at blive til en struktur kaldet embryo, placeres embryonet i moderens livmoder. Når embryoet med succes binder sig til moderens livmoder, begynder graviditetsprocessen. Efter vedhæftning af embryonet forløber processen som i naturlig graviditet.

IVF metode Efter at æggene er befrugtet i et laboratoriemiljø, kan de placeres i livmoderen på to forskellige måder. I den klassiske IVF-metode efterlades sæden og ægget side om side i et bestemt miljø, og de forventes at selvbefrugte. En anden metode kaldes mikroinjektionsanvendelse. Ved denne metode sprøjtes sædceller direkte ind i ægcellen ved hjælp af specielle pipetter.

Hvilken af ​​disse to metoder vil blive foretrukket afgøres af speciallægerne i forhold til parrenes individuelle karakteristika. Målet med denne behandlingsproces er befrugtning og derefter en sund graviditet. I denne henseende er det et vigtigt spørgsmål at sørge for de bedst egnede miljøer.

Hvad er IVF?

Til IVF-behandling samles ægcellen taget fra moderen og sædcellen fra faderen i et laboratoriemiljø uden for det kvindelige reproduktive system. På denne måde opnås et sundt embryo. Med implantationen af ​​det opnåede embryo i moderens livmoder begynder graviditetsprocessen, som hos de mennesker, der bliver gravide normalt.

Hvornår bør par overveje IVF-behandling?

Kvinder, der er under 35 år, og som ikke har problemer, der kan forhindre dem i at blive gravide, bør undersøges, når de ikke kan blive gravide trods ubeskyttet og regelmæssigt samleje i 1 år. Det er meget vigtigt at starte behandlingen, hvis det er nødvendigt.

Kvinder, der er over 35 år, eller som tidligere har haft et problem, der ville forhindre dem i at blive gravide, bør konsultere en læge, hvis de ikke kan blive gravide efter 6 måneders forsøg. Hvis graviditet ikke indtræffer inden for 6 måneder, er det vigtigt at anvende de nødvendige behandlingsprocedurer hurtigt, så alderen ikke skrider yderligere frem, og tiden ikke går tabt.

Hvad er forskellen mellem vaccination og IVF-behandling?

Før in vitro fertiliseringsbehandling i tilfælde af mandsrelateret og ubestemt infertilitet vaccinationsbehandling at foretrække. I vaccinationsprocessen, som i IVF-behandlingen, stimuleres kvinders æggestokke. Efter at æggene er revnet, deponeres sædcellerne fra hannen i livmoderen med et instrument kaldet en kanyle.

Man skal sørge for, at mindst én af kvindernes tuber er åben for at kunne gennemføre vaccinationsprocessen. Det er også et vigtigt spørgsmål, at resultaterne af sædanalyse hos mænd er normale eller tæt på normale. Derudover bør kvinden ikke have en endometriepatologi, der forhindrer graviditeten.

Hvordan er IVF-behandlingsprocessen?

Regelmæssigt menstruerende kvinder producerer et æg hver måned. IVF ansøgning I dette tilfælde gives eksterne hormonelle lægemidler for at øge antallet af æg produceret af moderen. Selvom behandlingsprotokollerne adskiller sig fra hinanden, anvendes der grundlæggende to forskellige hormonbehandlinger, der giver ægudvikling og forhindrer ægløsning i den tidlige periode.

Det er meget vigtigt at følge æggestokkenes reaktioner ved brug af hormonpræparater og justere dosis om nødvendigt. Til dette udføres regelmæssigt blodprøver og ultralydsprocedurer.

Således opsamles de æg, der har nået modenhed, med en simpel aspirationsnål og kombineres med sæden taget fra hannen i laboratoriemiljøet. På denne måde udføres gødskning i et laboratoriemiljø. Ægudtagning udføres normalt under fuld bedøvelse. Derudover kan der være tilfælde, hvor det udføres under sedation og lokalbedøvelse.

befrugtningsproces, klassisk IVF metode Det tilvejebringes ved at placere sæden og æggene side om side. Derudover kan befrugtning opnås ved at indsprøjte hver sædcelle i ægget under et højforstørrelsesmikroskop med mikroinjektion. Læger vil beslutte, hvilken metode der er passende for deres patienter.

Efter befrugtning efterlades æggene til at udvikle sig i et temperatur- og atmosfærekontrolleret dyrkningsmiljø i et laboratoriemiljø i 2 til 3 dage eller nogle gange 5 til 6 dage. Ved slutningen af ​​denne periode udvælges de bedst udviklende embryoner og placeres i livmoderen.

At bestemme antallet af embryoner, der skal overføres, påvirker direkte risikoen for flerfoldsgraviditet og chancen for graviditet. Af denne grund diskuteres antallet af embryoner, der skal overføres i processen efter embryokvaliteten, i detaljer med parrene. Undtagen i sjældne tilfælde udføres embryooverførsel under bedøvelse eller sedation.

Hvad er aldersgrænsen ved IVF-behandling?

Ved IVF-behandlinger kontrolleres først og fremmest kvinders ovariereserver. På den tredje dag af menstruationen påføres patienterne en hormontest samt ultralyd. kontrol af ovariereserver udføres. Hvis det som følge af disse undersøgelser konstateres, at æggestokkereserverne er i god stand, er der ingen skade i at anvende IVF-behandling indtil det fyldte 45. år.

På grund af de negative virkninger af aldring er det også nødvendigt at undersøge embryonet i form af kromosomer. Derudover er det vigtigt at anvende præimplantations genetisk diagnosemetode hos kvinder, der starter IVF-behandling efter 38 års alderen. På denne måde er det også muligt at bestemme embryonets tilstand.

Efter 35 års alderen hos kvinder falder antallet af æg. Efter denne alder afbrydes ægløsningen, og derudover støder man på problemer med forringelse af ægkvaliteten. Selvom ovariereserverne er velegnede til IVF, vil chancerne for succes i IVF være meget lavere. Af denne grund er det meget vigtigt, at kvinder, der har infertilitetsproblemer, ikke venter i høj alder med at få børn og starter behandlingen hurtigst muligt.

Der er ingen metode til realisering af graviditet i IVF-behandling af kvinder, der er ældre og har problemer i æggestokkene. Kvinder, der planlægger at få børn i en høj alder og har lave æggestokkereserver, kan blive gravide i de følgende år med ægfrysning. Det er vigtigt, at graviditeter over 35 år kontrolleres af perinatologiske speciallæger, når de er i højrisiko-graviditetsklassen.

Hvad er aldersgrænsen for IVF hos mænd?

Hos mænd fortsætter sædproduktionen kontinuerligt. Sædkvaliteten falder over tid, afhængigt af alder. Mænd over 55 år har et fald i sædmotilitet. Her betragtes forringelsen af ​​sæd-DNA på grund af alder som en faktor.

Hvad er de nødvendige betingelser for IVF-behandling?

Som bekendt foretrækkes IVF-behandling til par, der er diagnosticeret med infertilitet, og som ikke kan blive gravide naturligt. Af denne grund bør kvinder under 35 år forsøge at blive gravide uden prævention i 1 år, før de ansøger om IVF. På grund af faldet i ovariereserver hos kvinder over 35 år, er samlejets varighed bestemt til 6 måneder. Bortset fra disse er de personer, der er egnede til IVF-behandling, som følger;

·         Dem med en seksuelt overført sygdom

·         Kvinder med uregelmæssig menstruation

·         Dem, hvis rør blev fjernet ved operation

·         Dem, der har et fald i ægreserver

·         Personer med livmodersammenvoksninger eller lukkede rør på grund af abdominal kirurgi

·         Dem, der før har haft en ektopisk graviditet

·         Dem med ovariebetændelse

De forhold, der er egnede for mænd til at starte IVF-behandling er som følger;

·         Mennesker med en familiehistorie med infertilitetsproblemer

·         Dem med en seksuelt overført sygdom

·         Dem, der skal arbejde i strålingsmiljøet

·         Dem med for tidlig sædafgang problemer

·         Dem, der har en unedstigen testikeloperation

Personer, der er fuldt egnede til IVF-behandling;

·         Tilstedeværelse af hepatitis eller HIV hos en af ​​ægtefællerne

·         Mennesker med kræftbehandling

·         At have en genetisk tilstand hos en af ​​ægtefællerne

Hvem anvendes IVF-behandling ikke til?

Til hvem IVF-behandling ikke anvendes Emnet undres også af mange.

·         I tilfælde af ingen sædproduktion selv i TESE-metoden hos mænd, der ikke producerer sæd

·         Hos kvinder, der har været i overgangsalderen

·         Denne behandlingsmetode kan ikke anvendes på personer, hvis livmoder er blevet fjernet gennem forskellige kirurgiske operationer.

Hvad er IVF-behandlingsstadier?

Personer, der ansøger om IVF-behandling, gennemgår en række faser sekventielt under behandlingen.

Lægeundersøgelse

De tidligere historier om de par, der går til lægen til IVF-behandling, bliver hørt af lægen. Derefter lægges forskellige planer vedrørende IVF-behandling.

Ovariestimulering og ægdannelse

På 2. dagen af ​​deres menstruation, vordende mødre, der er egnede til IVF-behandling ægforstærkende lægemiddel starter. På den måde sikres det, at der opnås et stort antal æg på én gang. For at sikre ægudvikling bør lægemidler anvendes regelmæssigt i 8-12 dage. I denne proces er det vigtigt at gå til en læges kontrol regelmæssigt for at overvåge æggene.

Indsamling af æg

Når æggene når den ønskede størrelse ægmodningsnål med deres modning. Efter æggene er modne, indsamles de omhyggeligt, for det meste under generel anæstesi, med procedurer, der tager 15-20 minutter. Sædprøver udtages også fra den kommende far på dagen for ægudtagning. Par opfordres til ikke at have samleje 2-5 dage før indgrebet.

Hvis sæd ikke kan fås fra den kommende far mikro TESE sperm kan fås med Denne metode anvendes til mennesker, der ikke har sædceller i deres testikler. Processen, som tager op til 30 minutter, udføres ganske let.

Befrugtning

Blandt de æg, der tages fra moderen og sædceller fra faderen, udvælges kvalitetsæg, og disse celler befrugtes i laboratoriemiljøer. Befrugtede embryoner skal opbevares i et laboratoriemiljø indtil den dag, de overføres.

Embryo overførsel

Embryoer, der befrugtes i laboratoriemiljø og er af høj kvalitet, overføres til moderens livmoder mellem 2-6 dage efter, at befrugtningen er opnået. Med overførselsprocessen anses IVF-behandling for afsluttet. 12 dage efter denne procedure bliver vordende mødre bedt om at tage en graviditetstest. På den måde sikres det, at behandlingen giver positiv respons eller ej.

Det er vigtigt for par ikke at have samleje efter overførslen før dagen for graviditetstesten. Det er muligt at fryse og bruge de resterende kvalitetsembryoner efter embryooverførsel. Såfremt der ikke er graviditet ved den første behandling, kan overførselsoperationer udføres med de resterende embryoner.

Hvad er de faktorer, der påvirker succesraten i IVF-behandling?

Der er flere faktorer, der påvirker succesraten for IVF-behandling.

·         Uforklarlige infertilitetsproblemer

·         Begge par ryger

·         Stress, dårlig kost, alkoholforbrug

·         Kvinder over 35 år

·         Høj vægtfaktor

·         Polypper, fibromer, sammenvoksninger eller endometriose, der forhindrer tilknytning til livmoderen

·         Nedsat ovariereserver

·         Har nogle problemer i livmoderen og æggelederne

·         Dårlig sædkvalitet

·         Problemer med immunsystemet, der beskadiger sædceller eller æggestokke

·         Nedsat sædtal og problemer med sædretention

Hvordan placeres embryoet i livmoderen efter befrugtning af æggene?

Overførsel af det befrugtede æg ind i livmoderen er en yderst enkel og kortvarig procedure. Under denne procedure anbringes et tyndt plastikkateter i livmoderhalsen først af lægen. Takket være dette kateter er det muligt at overføre embryonet til moderens livmoder. Det er muligt at få flere embryoner end nødvendigt på grund af de ægudviklende nåle, der er påført i processen før proceduren. I dette tilfælde kan de resterende kvalitetsembryoner fryses og opbevares.

Er ægudtagning smertefuldt?

vaginal ultralyd Det føres ind i æggestokkene ved hjælp af specielle nåle. Det sikres, at de væskefyldte strukturer kaldet follikler, hvor æggene er placeret, bliver evakueret. Disse væsker taget med en nål overføres til et rør.

Væsken i røret indeholder ekstremt små celler, som kan ses under et mikroskop. Selvom ægudtagningsprocessen ikke er smertefuld, udføres indgrebene under let eller generel anæstesi, så patienterne ikke føler ubehag.

Hvor længe skal vordende mødre hvile efter embryooverførsel?

Efter embryooverførsel Det er vigtigt for vordende mødre at hvile sig de første 45 minutter. Der er ingen skade i at forlade hospitalet efter 45 minutter. Bagefter behøver vordende mødre ikke hvile.

Kommende mødre kan sagtens fortsætte deres arbejde og aktiviteter. Efter forflytningen bør vordende mødre holde sig væk fra tunge øvelser og aktiviteter såsom rask gang. Bortset fra det kan de fortsætte deres normale liv.

Hvad skal man gøre, hvis sædtallet er lavt, eller der ikke findes sædceller i sædundersøgelsen?

I tilfælde af at sædtallet er mindre end den ønskede hastighed, kan in vitro fertilisering udføres med mikroinjektionsmetoden. Takket være denne metode er befrugtning mulig, selvom der opnås et lille antal sædceller. Hvis der ikke er sæd i sæden, udføres kirurgiske indgreb for at søge efter sæd i testiklerne.

Hvad er risikoen ved IVF-behandling?

IVF-behandlingsrisiciDet er til stede, om end mindre, på alle stadier af behandlingen. Da bivirkningerne af de anvendte lægemidler for det meste er på tolerable niveauer, giver de ingen problemer.

Ved IVF-behandlinger kan der opstå risiko for flere graviditeter, hvis mere end ét embryo overføres til vordende mødres livmoder. I gennemsnit forekommer en flerfoldsgraviditet i et ud af hvert fjerde IVF-forsøg.

Ifølge videnskabelige undersøgelser er det blevet observeret, at IVF-metoden en smule øger risikoen for, at babyer bliver født for tidligt eller født med lav fødselsvægt.

Ovarialt hyperstimuleringssyndrom kan forekomme hos vordende mødre, der behandles med FSH for at udløse ægudvikling i IVF-metoden.

Tyrkiet IVF-behandling

Da Tyrkiet har stor succes med IVF-behandling, foretrækker mange medicinske turister at blive behandlet i dette land. Da valutakursen er høj her, er omkostninger til behandling, mad, drikke og overnatning desuden yderst overkommelige for dem, der kommer fra udlandet. Tyrkiet IVF behandling Du kan kontakte os for meget mere information vedr.

 

IVF

Efterlad en kommentar

Gratis rådgivning